What is Arts?

藝術的本質

藝術即勞動 朱光潛
藝術即虛擬 戴維思 藝術即後殖民 艾皮亞
藝術即脈絡 傑格德 藝術即女性主義 漢恩
藝術即解構 德希達 藝術即戀物 派柏
藝術即文本 巴特 藝術即美學產物 比爾斯里
藝術即機構 迪奇 藝術即理論 丹托
藝術即例示 古德曼 藝術即無定義 魏茲
藝術即自由 阿多諾 藝術即氣韻 班雅明
藝術即真理 海德格 藝術即經驗 杜威
藝術即表達 柯林烏 藝術即有意涵的形式 貝爾
藝術即症狀 弗洛伊德 藝術即情感交流 托爾斯泰
藝術即救贖 尼采 藝術即理想的典型 黑格爾
藝術即啟示 叔本華 藝術即可溝通的愉悅 康德
藝術即品味的對象 休謨 藝術即再現自然 阿伯提
藝術即認知 亞里斯多德 藝術即模仿 柏拉圖